Finding Office Space in Bangkok

ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2

"ไม่ใกล้รถไฟฟ้า" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Office Space for Rent

พื้นที่สำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2 เป็นอาคาร 7 ชั้น มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = ถนนพหลโยธิน ซอย 2
          พื้นที่
= 394.36 ตรม/ชั้น ให้เช่าชั้น 3 และ 4
          ค่าเช่า
= 450 บาท/ตรม

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com


"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"

"ตึกสำนักงานให้เช่า ถนนพหลโยธิน ซอย 2"


 
แนะนำตึกอื่นๆ - ทำเลพหลโยธิน

 :: Elephant Tower ::ชื่ออาคาร
ตึกช้าง
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
31 ชั้น
ปีที่สร้าง
2540
พื้นที่
30,738 ตารางเมตร
ค่าเช่า
400 - 450  บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
18.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: ESV Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารอีเอสวี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
27  ชั้น
ปีที่สร้าง
2538
พื้นที่
7,166  ตารางเมตร
ค่าเช่า
400 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.30 a.m. - 5.30 p.m.
ค่าไฟ
5.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: EXIM Bank Building ::ชื่ออาคาร
อาคารเอ็กซิมแบงค์
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
24 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
19,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
375 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
3.40  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
18.50  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: IBM Building ::ชื่ออาคาร
อาคารไอบีเอ็ม
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
18 ชั้น
ปีที่สร้าง
2530
พื้นที่
15,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 5.00 p.m.
ค่าไฟ
5.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Monririn Building ::ชื่ออาคาร
อาคารมนริริน
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
8  ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
350-380 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.00  บาท/ยูนิต+FT
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Phahonyothin Center ::ชื่ออาคาร
อาคารพหลโยธิน เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
9  ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA 
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 5.00 p.m.
ค่าไฟ
ยูนิตที่ใช้ x 60 x FT
ค่าน้ำ
2,000  บาท/เดือน
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Phahonyothin Place ::ชื่ออาคาร
อาคารพหลโยธิน เพลส
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
42  ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
49,838  ตารางเมตร
ค่าเช่า
420 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 7.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Piyawan Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารปิยะวรรณ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
25  ชั้น
ปีที่สร้าง
2543
พื้นที่
50,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
22.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Rasa Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารรสา ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
28  ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
20,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
650-690 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
8.00 am - 6.00 pm
ค่าไฟ
5.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Shinawatra Tower II ::ชื่ออาคาร
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 2
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
21 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
49,838  ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Water Chiller
เวลาทำการ
8.00 am - 8.00 pm
ค่าไฟ
5.10  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
25.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: S M Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
35 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
35,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
25.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: SPE Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนพหลโยธิน
ความสูง
16 ชั้น
ปีที่สร้าง
2541
พื้นที่
20,000 ตารางเมตร 
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
6.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม