Finding Office Space in Bangkok

โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์

"ไม่ใกล้รถไฟฟ้า" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Home Office for Rent

โฮมออฟฟิศให้เช่าตกแต่งพร้อม มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = ถนนศรีนครินทร์
          พื้นที่
= พื้นที่ 222 ตรม นั่งทำงานได้ 22 คน 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
          ให้เช่า = 40,000 บาท/เดือน

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com


"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า บนถนนศรีนครินทร์"