Finding Office Space in Bangkok

โฮมออฟฟิศให้เช่า รามคำแหง 196

"ไม่ใกล้รถไฟฟ้า" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Office Space for Rent

พื้นที่สำนักงานให้เช่า เป็นโฮมออฟฟิศ อยู่ในซอยรามคำแหง 196 เป็นบ้าน 2 ชั้น มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = ถนนรามคำแหง 196
          พื้นที่
= 200 ตรม ไม่มีแอร์และเฟอร์นิเจอร์
          ค่าเช่า
= 30,000 บาท/เดือน

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com"โฮมออฟฟิศให้เช่า รามคำแหง 196"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า รามคำแหง 196"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า รามคำแหง 196"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า รามคำแหง 196"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า รามคำแหง 196"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า รามคำแหง 196"