Finding Office Space in Bangkok

โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55

"ไม่ใกล้รถไฟฟ้า" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Home Office for Rent

โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 ตกแต่งบางส่วน ให้เช่าชั้น 1 และ ชั้น 2 ส่วนชั้น 3 ยังไม่ตกแต่ง ถ้าสนใจเช่าก็ได้ จอดรถในอาคารได้ 3 คัน และจอดด้านนอกได้ เพราะเป็นซอยตัน มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = ถนนสุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ
          พื้นที่
= ชั้น 1 (54 ตรม) และชั้น 2 (135 ตรม) พื้นที่รวม 189 ตรม (เช่าเพิ่มชั้น 3 ได้ แต่ยังไม่ตกแต่ง)
          ค่าเช่า
= 150,000 บาท/เดือน สัญญา 3 ปี
         

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com

พื้นที่ด้านนอกอาคาร

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

พื้นที่ชั้น 1

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

พื้นที่ชั้น 2

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

พื้นที่ชั้น 3

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าในซอยทองหล่อ"


 
แนะนำตึกอื่นๆ - ทำเลสุขุมวิท

 :: 42 Tower ::ชื่ออาคาร
อาคาร 42 ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
24 ชั้น
ปีที่สร้าง
2539
พื้นที่
13,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
7.30 a.m. - 5.30 p.m.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Athakavi Building ::ชื่ออาคาร
อาคารอรรถกวี
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
8 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
2,400 ตารางเมตร
ค่าเช่า
300 บาท/ตรม
ระบบแอร์
Central Chilled Water System
เวลาทำการ
เปิดแอร์ 60 ชม./สัปดาห์
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราของการประปา
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Bangkok Business Center ::ชื่ออาคาร
อาคารบางกอก บิสเน็ต เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
30 ชั้น
ปีที่สร้าง
2538
พื้นที่
21,309 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
1,500 - 3,000 บาท/เดือน
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Bhiraj Tower at EmQuartier ::ชื่ออาคาร
อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
45 ชั้น
ปีที่สร้าง
2558
พื้นที่
68,939 ตารางเมตร
ค่าเช่า
900-950 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water System with VAV System
เวลาทำการ
08.00 am.-06.00 pm.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Bio House ::ชื่ออาคาร
อาคารไบโอ เฮาส์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
22 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
6,147 ตารางเมตร
ค่าเช่า
380 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package Unit
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
17.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Emporium Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารเอ็มโพเลี่ยม ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
38 ชั้น
ปีที่สร้าง
2542
พื้นที่
41,505 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water System
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราของการประปา
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Exchange Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารเอ็กเชนท์ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
42 ชั้น
ปีที่สร้าง
2549
พื้นที่
35,000 ตารางเมตร 
ค่าเช่า
1,100 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water System
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Glass House Building ::ชื่ออาคาร
อาคารกลาสเฮาส์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
17 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
12,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Interchange 21 ::ชื่ออาคาร
อาคารคิวเฮาส์ คอนแวน
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
35 ชั้น
ปีที่สร้าง
2551
พื้นที่
44,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
980-1,100 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water System
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Jasmine City ::ชื่ออาคาร
อาคารจัสมินทร์ ซิตี้
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
30 ชั้น
ปีที่สร้าง
2547
พื้นที่
18,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
7.30 a.m. - 5.30 p.m.
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
19.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Metropolis ::ชื่ออาคาร
อาคารเมโทรโพลิส
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
21 ชั้น
ปีที่สร้าง
2558
พื้นที่
13,900 ตารางเมตร
ค่าเช่า
850-1,000 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: One Pacific Place ::ชื่ออาคาร
อาคารวัน แปซิกฟิก เพลส
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
2532
พื้นที่
17,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
630-680 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
30.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: RSU Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารอาร์ เอส ยู ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
18 ชั้น
ปีที่สร้าง
2549
พื้นที่
15,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Sorachai Building ::ชื่ออาคาร
อาคารสรชัย
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
31 ชั้น
ปีที่สร้าง
2540
พื้นที่
27,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550-600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: SSP Tower I ::ชื่ออาคาร
อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
27 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
20,600 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350-500 บาท/ตรม
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
15.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Thammalert Building ::ชื่ออาคาร
อาคารธรรมเลิศ
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
7 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
2,400 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550-600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Time Square ::ชื่ออาคาร
อาคารไทม์ สแควร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
27 ชั้น
ปีที่สร้าง
2534
พื้นที่
19,600 ตารางเมตร
ค่าเช่า
600 บาท/ตรม
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Two Pacific Place ::ชื่ออาคาร
อาคารทู แปซิกฟิก เพลส
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
30 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
22,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700-780 บาท/ตรม
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
4.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
30.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: United Business Center II ::ชื่ออาคาร
อาคารยูบีซี 2
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
24 ชั้น
ปีที่สร้าง
2538
พื้นที่
30,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700 บาท/ตรม
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
7.30 a.m. - 5.30 p.m.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: White Group Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารไว้ท์ กรุ๊ป ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
7 ชั้น และ 16 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
17,700 ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตรม
ระบบแอร์
VRV, Package Water Cool
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม