Finding Office Space in Bangkok

โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา

"ไม่ใกล้รถไฟฟ้า" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Home Office for Rent

โฮมออฟฟิศให้เช่าตกแต่งบางส่วน มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = ถนนรามอินทรา
          ขนาดที่ดิน = 191 ตรว
          ให้เช่า = 120,000 - 150,000 บาท/เดือน

อาคาร 1 - เป็นอาคาร 2 ชั้น
          พื้นที่ = 288 ตรม
          จำนวนห้อง = ชั้นล่าง 3 ห้อง บน 6 ห้อง 2 ห้องน้ำ

อาคาร 2 - เป็นอาคาร 2 ชั้น
          พื้นที่ = 131 ตรม
          จำนวนห้อง = ห้องทำงาน 3 ห้อง และ 1 ห้องน้ำ

 

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com

อาคาร 1

ชั้น 1

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

ชั้น 2

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 1"

อาคาร 2

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 2"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 2"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 2"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 2"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 2"

"โฮมออฟฟิศให้เช่าบนถนนรามอินทรา - อาคารที่ 2"