Finding Office Space in Bangkok

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

"BTS" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Office for Rent

พื้นที่ออฟฟิศให้เช่าในซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = เอกมัย (สุขุมวิท 63)
          พื้นที่
= 230 ตรม ชั้น 6
          ให้เช่า = 470 บาท/ตรม

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com


พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในซอยเอกมัย