Finding Office Space in Bangkok

พื้นที่สำนักงานให้เช่าบนตึกคอนโดในซอยเอกมัย

"BTS" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Office Space for Rent

พื้นที่สำนักงานให้เช่าบนตึกคอนโดในซอยเอกมัย ชั้น 3 มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = ซอยเอกมัย
          พื้นที่
= 380 ตรม ชั้น 3
          ให้เช่า = 150,000 บาท/เดือน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com


พื้นที่สำนักงานให้เช่าบนตึกคอนโดในซอยเอกมัย