Finding Office Space in Bangkok

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

"BTS" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Home Office for Rent

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์ จอดรถได้ 2 คัน มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = เอกมัย รามอินทรา ตรงข้ามทาวน์อินทาวน์
          พื้นที่
= ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
          ให้เช่า = 25,000 บาท/เดือน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com


โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์

โฮมออฟฟิศให้เช่าตรงข้ามทาวน์อินทาวน์