Finding Office Space in Bangkok

โฮมออฟฟิศให้เช่า ทำเลพุทธมณฑล สาย 1

"ไม่ใกล้รถไฟฟ้า" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Home Office for Rent

โฮมออฟฟิศให้เช่าตกแต่งพร้อม มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = พุทธมณฑล สาย 1
          พื้นที่
= มี 3 อาคาร อาคารแรกเป็นพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศ และที่อยู่อาศัย อาคาร 2 เป็นที่พักคนงาน และอาคาร 3 เป็นโกดัง
          ให้เช่า = 280,000 บาท/เดือน มัดจำ 6 เดือน

รายละเอียดโฮมออฟฟิศ

ประกอบด้วย 3 อาคาร ดังนี้

อาคารที่ 1
เป็นอาคารด้านหน้า ขนาด 3 ชั้นครึ่ง  มีดาดฟ้าเต็มพื้นที่ ห้องน้ำ 4 ห้อง ตัวอาคารมีขนาด 8 X 20 เมตร ชั้นลอยเป็นพื้นที่สำนักงาน ห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้น 2 และ ชั้น 3 เป็นที่พักอาศัย

อาคารที่ 2
 เป็นที่พักคนงานพร้อมครัว ขนาด 4.5 X 12 เมตร สูง 3 ชั้น ในรูปจะเป็นตึกที่ตีระแนงไม้สีส้มๆ
มีทั้งหมดหกห้อง 2 ห้องน้ำ ชั้นล่างเป็นครัวไทย ห้องซักผ้า ชั้น 2 และ ชั้น 3 แต่ละชั้นจะมี 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

อาคารที่ 3
เป็นโกดัง 3 ชั้น ขนาด 12 X 12 เมตร อยู่ติดกับตึกที่พักคนงาน เป็นรูปที่มีกล่องกองหน้าตึกเยอะๆ มีลิฟท์บรรทุกถึงชั้นสาม   มีห้องน้ำข้างตึกสามห้อง

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com

อาคารที่ 1

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

อาคารที่ 2

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

อาคารที่ 3

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"

"โฮมออฟฟิศให้เช่า พร้อมโกดัง ทำเลพุทธมณฑล สาย 1"